Activiteitsverslag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (2018)

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft zijn activiteitsverslag 2018 gepubliceerd. Dit verslag is opgebouwd in drie delen. Na een voorstelling van de opdrachten, bevoegdheden, doelstellingen, middelen en samenwerkingsakkoorden van het Toezicht op de Sociale Wetten, volgt een overzicht van de specifieke activiteiten in 2018. Er wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten van de inspectie, onder meer het arbeidsreglement, de kinderarbeid, het vervoer van goederen en personen, de strijd tegen de mensenhandel, de Cel bedrijfsorganisatie, de controle van buitenlandse ondernemingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden. Het verslag wordt afgerond met een reeks cijfergegevens, onder meer over de vastgestelde onregelmatigheden, de uitgevoerde controles in de strijd tegen de sociale fraude en de gevolgen die gegeven werden aan de PV’s van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.