Psychosociale risico's op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid heeft een verzameling gemaakt van de rechtspraak van de arbeidsgerechten over de psychosociale risico’s op het werk.

Deze verzameling omvat de periode van 2016 tot en met 2023. Het jaar 2016 werd gekozen om een inzicht te krijgen in de toepassing door de rechtbanken van de belangrijke wijzigingen die in 2014 in de wetgeving zijn aangebracht.

Het doel van deze publicatie is om uittreksels uit de gerechtelijke beslissingen te verzamelen en deze per thema in te delen. Het doel is dus niet om de rechtspraak te analyseren. Het leidt de lezer direct naar de specifieke problematiek waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

Het is de bedoeling dat dit werk jaarlijks door de FOD wordt bijgewerkt.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.