Administratieve vervolging: verslag van de studiedag van 24 februari 2020

Het doel van deze studiedag was het vergelijken en onderzoeken van de voor- en nadelen van de verschillende systemen en procedures die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Economie hanteren bij de organisatie van de administratieve vervolging na de vaststelling van inbreuken.

Dit verslag is een synthese van de werkzaamheden van de dag, de tussenkomsten van de deskundigen en de daaropvolgende debatten.

De tweede publicatie "Bijlage" bevat de 12 presentaties van de sprekers.

Deze publicaties zijn enkel beschikbaar als download.