Risicoanalyse (De)

Deze brochure behandelt het concept risicoanalyse en de wijze waarop dit concept kan gehanteerd worden om preventiemaatregelen vast te stellen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

De wetgeving over het welzijn op het werk legt deze aanpak op, met als voornaamste betrachting het behalen van de doelstellingen van een veilig en gezond werk. Na een omschrijving van het begrip dynamisch risicobeheersingssysteem gaat de brochure dieper in op de uitvoering van de risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse kunnen verschillende methoden worden aangewend voor de opsporing van gevaren, de bepaling van risicofactoren en de evaluatie van risico's.

In 2009 werd deze brochure opgesteld door de betrokken administraties, waarbij in hoofdzaak aandacht besteed werd aan de veiligheid op het werk. De publicatie werd volledig herzien in 2021 om alle gevaren te bestrijken. Er werd ook rekening gehouden met de verschijning van de codex over het welzijn op het werk in 2017.

Deze brochure wil alle betrokken partijen een handleiding bieden om het risicodossier voor de onderneming te kunnen opstellen.

Zij verschaft globale risicoanalysemethoden, zoals de SOBANE- methoden voor preventiestrategie en de OiRA-methoden, die betrekking hebben op alle risico's, maar ook specifieke methoden die toegespitst zijn op risico's in verband met veiligheid op het werk, chemische risico's, psychosociale risico's en musculoskeletale aandoeningen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.