Risicoanalyse (De)

Deze brochure behandelt het concept van risicoanalyse en de wijze waarop dit concept kan gehanteerd worden om preventiemaatregelen vast te stellen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

De risicoanalyse is een uitvloeisel van de nieuwe aanpak van de reglementering inzake welzijn op het werk. Na een omschrijving van het begrip risicobeheersingssysteem gaat de brochure dieper in op de risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse kunnen verschillende methoden worden aangewend voor de opsporing van gevaren, de bepaling van risicofactoren en de evaluatie van risico's. Aan de hand van een concreet voorbeeld wordt voorts nagegaan hoe het concept van risicoanalyse praktische toepassing kan vinden en hoe concrete preventiemaatregelen kunnen worden gekozen.

Deze brochure wil aldus voor alle betrokken partijen een handleiding zijn om het risicodossier voor de onderneming te kunnen opstellen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.