Stand van zaken arbeidsmobiliteit in België

In deze nota wordt enerzijds een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste statistische indicatoren van arbeidsmobiliteit (tussen regio’s, tussen sectoren, en tussen verschillende banen; niet enkel vanuit het oogpunt van werknemers, maar ook van werkzoekenden en van wie nieuw intreedt op de arbeidsmarkt) tijdens de voorbije jaren, en worden anderzijds de mogelijke belemmeringen voor de verschillende soorten arbeidsmobiliteit besproken.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.