Socio-economische monitoring 2022 : arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag.

Deze vijfde editie van het rapport “Socio-economische Monitoring - Arbeidsmarkt en origine” ligt in de lijn van de vorige edities en heeft als doel een beeld te schetsen van de arbeidsmarkt naargelang de nationale origine en migratieachtergrond van personen. Dit beeld heeft betrekking op de periode van 2008 tot en met 2019.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

De bijlagen (Excel-tabellen) zijn beschikbaar in de rubriek Statistieken, onder het tabblad Socio-economische monitoring 2022: bijlagen.