Maatregelen om de gevolgen van COVID-19 voor werkenden en werkzoekenden in België te beperken

Het jaar 2020 zal worden herinnerd door de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus, dat eind 2019 in China opdook. De besmettingshaarden vermenigvuldigden zich snel en er vielen wereldwijd veel sterfgevallen. Om de verspreiding van het virus en de druk op het gezondheidsstelsel te beperken, werden beperkingen opgelegd aan het sociale, culturele en economische leven. In maart 2020 ging het land op slot. Dit resulteerde in de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Om de gevolgen voor de arbeidsmarkt te beperken, hebben de federale en gefedereerde entiteiten snel een reeks uitzonderlijke maatregelen genomen om ondernemingen en werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen, te ondersteunen. Gezien de urgentie werden de maatregelen aanvankelijk zeer ruim gedefinieerd. Naarmate de gezondheidssituatie veranderde, werden zij aangepast om beter op specifieke situaties te kunnen inspelen. Sommige maatregelen zijn twee jaar na de uitbraak van de pandemie nog steeds van kracht.

Met deze inventarisatie hoopt de Hoge Raad voor Werkgelegenheid de analisten die dit deel van de economische en sociale geschiedenis bestuderen, een referentie-instrument aan te reiken om het antwoord van de overheid op de immense uitdagingen die de gezondheidscrisis voor onze economie en onze bevolking inhoudt, te identificeren, te meten, te begrijpen en zo nodig te evalueren.