Reflectiechecklist IPA Ergonomie en MSA

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) hebben een grote economische en sociale impact, zowel op de werknemers, als op de organisaties en de maatschappij. 57% van de werkgerelateerde gezondheidsklachten bij Belgische werknemers zijn lichamelijke klachten (EU-OSHA 2019). Nochtans zijn ergonomie en de preventie van MSA nog te beperkt opgenomen in de analyse van beroepsrisico’s uitgevoerd in de organisaties.

De Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA is een toegankelijke tool die de interne preventieadviseur (IPA) ondersteunt in de aanpak van MSA en bij het opstarten van een ergonomiebeleid in de organisatie.

Via positieve stellingen wordt de IPA aangezet om te reflecteren over het bestaande preventiebeleid rond MSA in de organisatie. De tool concentreert zich op de eerste twee stappen die zijn omschreven in de Gids voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen op het werk (FOD Werkgelegenheid), namelijk “Aftasten” en “De risicoanalyse maken”. De checklist zelf verwijst de IPA eveneens door naar andere nuttige informatie en bronnen.

Zodra deze reflectie is verricht, kan de IPA – indien nodig – verdere acties adviseren. Deze acties kunnen bestaan uit concrete verbeteringen die de IPA kan voorstellen of uit het vragen van advies aan en/of ondersteuning van de preventieadviseur ergonomie (intern of extern).

Deze checklist kan worden gebruikt in combinatie met het instrument Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA, dat gericht is op het opstarten van een stuurgroep met de juiste personen om te reflecteren over het ergonomiebeleid en het beschikbaar cijfermateriaal in de organisatie. Acties, en de impact van deze acties, kunnen hierbij jaarlijks worden geëvalueerd.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.