Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) hebben een grote economische en sociale impact, zowel op de werknemers, als op de organisaties en de maatschappij. 57% van de werkgerelateerde gezondheidsklachten bij Belgische werknemers zijn lichamelijke klachten (EU-OSHA 2019). Nochtans zijn ergonomie en de preventie van MSA nog te beperkt opgenomen in de analyse van beroepsrisico’s uitgevoerd in de organisaties.

Een goed welzijnsbeleid voor ergonomisch werken en ter preventie van MSA is gesteund op een collectieve benadering met de nodige maatregelen en niet op een louter individuele benadering van de werknemer.

De Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA is beschikbaar in Excel-formaat en bevat verschillende indicatoren/knipperlichten om na te denken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het beschikbare cijfermateriaal, en de prioriteiten die kunnen worden gesteld. Deze knipperlichten worden idealiter ingevuld door een stuurgroep waarin alle actoren zitten die betrokken zijn bij dit preventiebeleid: vertegenwoordigers van de werknemers, de interne preventieadviseur (IPA), een verantwoordelijke van de aankoopdienst, facilitaire dienst, HR-dienst, hiërarchische lijn, de preventieadviseur ergonomie (intern/extern), de preventieadviseur-arbeidsarts …
Het instrument biedt ook de mogelijkheid om jaarlijks te worden doorlopen om de ondernomen acties te evalueren.

Deze tool kan worden gebruikt in combinatie met de Reflectiechecklist IPA – Ergonomie en MSA. Deze checklist is specifiek bedoeld voor de interne preventieadviseur (IPA). Via positieve stellingen wordt de IPA aangezet om te reflecteren over het bestaande preventiebeleid rond MSA in de organisatie. De Gids voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen op het werk (FOD Werkgelegenheid) kan ook helpen met deze reflectie. De checklist zelf verwijst de IPA eveneens door naar andere nuttige informatie en bronnen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.