Inspectie-instrument ‘Preventiebeleid Zware Ongevallen’

Dit inspectie-instrument bundelt drie afzonderlijke vragenlijsten over het preventiebeleid voor zware ongevallen:

  • Veiligheidsbeheersysteem
  • Opvolging door de bedrijfsleiding
  • Interne audit

De vragenlijst "Veiligheidsbeheersysteem" wordt gebruikt om de volledigheid en de praktische implementatie van het beheersysteem ter preventie van zware ongevallen na te gaan. De evaluatie beperkt zich tot enkele essentiële aspecten van de verschillende elementen. Voor verschillende elementen van het veiligheidsbeheersysteem zijn specifieke inspectie-instrumenten beschikbaar, die een meer diepgaand onderzoek beogen van de inhoud en de werking van dat element. 
Deze vragenlijst wordt typisch gebruikt om na te gaan of er belangrijke hiaten zijn in het veiligheidsbeheersysteem.

Met de tweede vragenlijst "Opvolging door de bedrijfsleiding" wordt gepeild of de directie van de onderneming de werking van het veiligheidsbeheersysteem opvolgt. 

Met de derde vragenlijst "Interne audit" wordt nagegaan of het bedrijf een intern auditsysteem heeft ter verificatie van de correcte toepassing van de procedures van het veiligheidsbeheersysteem.