Checklists Re-integratie op het werk

Dit instrument is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Onderzoekers van Citéa, de VUB en de ULB hebben in 2021 en 2022 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij tweeëntwintig Belgische bedrijven, om goede praktijken te vinden die re-integratie van langdurig zieke werknemers kunnen vergemakkelijken.

Het instrument is bedoeld voor de actoren op het terrein: het gaat erom diegenen die betrokken zijn bij het uitstippelen van formele of informele re-integratietrajecten, te inspireren bij het bevestigen of ontwikkelen van een beleid rond werkhervatting.

Het omvat vier checklists. De eerste drie hebben elk betrekking op een fase van re-integratie; de vierde checklist geeft transversaal aan waarvoor de actoren aandacht moeten hebben tijdens het hele re-integratieproces:

  1. Voor de arbeidsongeschiktheid : risicopreventie
  2. Tijdens de arbeidsongeschiktheid: contact onderhouden
  3. De effectieve re-integratie
  4. De communicatie tussen actoren bevorderen

Naargelang de realiteit in de onderneming / organisatie / overheidsadministratie kunnen er ook andere goede praktijken zijn. Elk advies in deze checklist moet door de betrokken actoren worden aangepast aan de organisatorische context. Het instrument is dan ook zo opgevat dat er op het einde van elke sectie ruimte voorzien is om commentaar te schrijven.

Het pdf-bestand met de vier checklists kan ofwel afgedrukt ofwel elektronisch ingevuld worden.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.