Kunstmatige optische straling

In verschillende beroepssectoren worden werknemers blootgesteld aan kunstmatige optische straling : bij metaal smelten en glasblazen, maar in minder mate ook door het gebruik van lampen en computerschermen. Deze stralingen kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid en bijvoorbeeld schade aan de ogen veroorzaken. Om de bescherming van de werknemers te waarborgen werd dan ook een specifieke regelgeving ontwikkeld.

Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende risico’s die veroorzaakt worden door optische straling en van de bestaande preventiemiddelen. Ze richt zich vooral tot preventieadviseurs en tot werknemers die geregeld blootgesteld worden aan kunstmatige optische straling.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.