Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen

Op deze pagina

  De regelgeving over werkzitplaatsen en rustzitplaatsen is vastgelegd in titel 1 van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk.

  Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen zijn zitplaatsen die bij tussenpozen kunnen gebruikt worden door de werknemers die blootgesteld zijn aan een gezondheidsrisico te wijten aan een activiteit die doorgaans staande wordt uitgeoefend.

  Risicoanalyse

  De verplichting van de werkgever om rustzitplaatsen ter beschikking te stellen van de werknemers hangt af van de resultaten van de  risicoanalyse. Deze analyse moet worden uitgevoerd voor elke activiteit die staande wordt uitgeoefend, met het oog op het vaststellen van de duur en de intensiteit van de blootstelling aan de statische belasting. De risicoanalyse maakt het mogelijk om het bestaan van een gezondheidsrisico voor de werknemer die doorgaans of aanhoudend een staande activiteit uitvoert aan het licht te brengen, en zo nodig een rustzitplaats te voorzien.

  Rustzitplaats of werkzitplaats?

  Wanneer de aard van de activiteiten de werknemer niet toelaat gebruik te maken van een rustzitplaats (activiteiten die niet mogen onderbroken worden), wordt een werkzitplaats voorzien volgens dezelfde gebruiksfrequentie als de rustzitplaats.  

  Modaliteiten van het gebruik van de werk- en rustzitplaatsen

  De rusttijden of de zittende werktijden moeten ten minste een kwartier tijdens de eerste helft van de arbeidsdag en ten minste een kwartier tijdens de tweede helft van de arbeidsdag bereiken.

  Deze rusttijden of deze zittende werktijden moeten genomen worden ten vroegste na anderhalf uur en ten laatste na twee en een half uur prestaties.

  Keuze van zitplaatsen

  Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen worden gekozen na een risicoanalyse bedoeld om te garanderen dat deze zetels geen enkel gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers opleveren, comfortabel zijn en gemakkelijk toegankelijk zijn.

  Rustzitplaats = pauzes ?

  Het is belangrijk om te benadrukken dat de rusttijd die op de rustzitplaats wordt doorgebracht, deel uitmaakt van de werktijd.
  Deze rusttijd (maximum 1/2h per dagelijkse werktijd) wordt dus niet als een pauze in de zin van vrije tijd beschouwd, aangezien het doel van het gebruik van de rustzitplaats is om de gezondheid van de werknemer die staande werkt te beschermen door hem de mogelijkheid te geven om te gaan zitten.

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk