Nieuw KB over eerste hulpverlening

Gepubliceerd op

Een nieuw koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010.

Dit besluit vervangt de vroegere artikelen 174 tot 183ter van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, en wordt opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

De eerste hulp houdt het geheel van noodzakelijke handelingen in die er op gericht zijn de gevolgen van een ongeval of een aandoening te beperken door zo vlug mogelijk de eerste hulp of gepaste eerste zorgen toe te dienen in afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp.

Dit besluit regelt de organisatie en de middelen die nodig zijn om de eerste hulp in de onderneming toe te dienen, en die gebaseerd zijn op de risicoanalyse, het aantal werknemers en de kenmerken van de activiteiten van de onderneming.

De basisvorming van de hulpverleners wordt vastgelegd en de organisatoren van deze vorming kunnen, onder voorwaarden, opgenomen worden in een lijst die gepubliceerd wordt door de FOD.

Raadpleeg de toelichting bij dit besluit in het thema: Eerste hulp bij ongevallen.