Mobiele arbeidsmiddelen

Op deze pagina

  Titel 3 van boek IV van de codex over het welzijn op het werk is van toepassing op alle mobiele arbeidsmiddelen, al dan niet met een eigen aandrijving.

  Deze titel bevat geen nadere omschrijving van de "mobiele arbeidsmiddelen" maar ook geen beperkingen in het toepassingsgebied wat deze mobiliteit betreft. Men kan dus stellen dat titel 3 van toepassing is op alle vormen van mobiliteit over de weg of het spoor, op wielen, rollen of rupsbanden.

  Naast de specifieke voorschriften van titel 3 zijn ook de algemene bepalingen van titel 2 betreffende de bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen van boek IV van de codex van toepassing, alsook, in voorkomend geval, de specifieke voorschriften van titel 4 betreffende arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten van hetzelfde boek IV.

  Zie hiervoor de informatie bij de volgende thema's:

  Wat betreft het besturen van mobiele arbeidsmiddelen worden regelmatig vragen gesteld over de aard van de nodige attesten.
  Men kan stellen dat de huidige reglementering geen concrete eisen stelt op dit punt maar wel de nadruk legt op de bevoegdheid van de personen aangesteld voor deze bediening met verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de werkgever terzake.

  Zie hiervoor de toelichting over het attest voor het besturen van een gemotoriseerd transportwerktuig.

  Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk