Lottrekking

Op deze pagina

  Woensdag 22 november vond op het kabinet van de Minister van Werk de lottrekking plaats van de nummers voor de kandidatenlijsten van de sociale verkiezingen, in het bijzijn van de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties. Een onschuldige kinderhand trok de volgende nummers:

  1. ACLVB- CGSLB
  2. ACV-CSC
  3. ABVV-FGTB
  4. NCK-CNC

  De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 tot 26 mei 2024. De sociale verkiezingsprocedure, die 150 dagen duurt, zal op 15 december aanvangen. Tijdens de sociale verkiezingen zullen in meer dan 7.000 Belgische ondernemingen werknemersvertegenwoordigers worden verkozen die zetelen in de inspraakorganen op ondernemingsniveau, meer bepaald het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad.