Infosessie SV2024

Op deze pagina

    Op 23 oktober 2023 organiseerde het team SV2024 binnen de FOD Werk een digitale infosessie betreffende de sociale verkiezingen 2024.

    In een eerste presentatie werd hierbij ingegaan op een aantal basisprincipes- en begrippen en stilgestaan bij de belangrijkste fasen van de verkiezingsprocedure.

    In een tweede presentatie werd een toelichting gegeven over de praktische omkadering die het team SV binnen de FOD Werk aanbiedt, waarbij ruim werd stilgestaan bij het gebruik van de zgn. webapplicatie sociale verkiezingen.