Contact

Op deze pagina

    1. Juridische vragen over de regelgeving sociale verkiezingen en praktische vragen over het verloop van de procedure en het gebruik van de webapplicatie kunnen gesteld worden aan de Helpdesk Sociale Verkiezingen, ingesteld binnen de Afdeling van de Inspraakorganen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

    2. Vragen tot tussenkomst van de inspectiediensten van de Algemene Directie het Toezicht op de Sociale Wetten van dezelfde FOD, kunnen gesteld worden aan de ter zake bevoegde Directie van de Inspraakorganen: