Webapplicatie

Op deze pagina

  Algemene informatie 

  Net als bij vorige sociale verkiezingen stelt de FOD Werk een webapplicatie ter beschikking van de ondernemingen. Deze webapplicatie laat de ondernemingen toe de wettelijk verplichte documenten en statistieken digitaal te versturen naar de FOD Werk en/of naar de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.

  De ondernemingen kunnen via de webapplicatie volgende handelingen stellen:

  • invullen van administratieve en statistische informatie bestemd voor de FOD Werk;
  • via digitale mededeling, (pre)ëlectorale informatie verstrekken aan de verschillende werknemersorganisaties;
  • via upload, het proces-verbaal van de verkiezingen, het proces-verbaal van gedeeltelijke stopzetting of het bericht van volledige stopzetting, naar de verschillende werknemersorganisaties en naar de FOD Werk verzenden;
  • de kandidatenlijsten ingediend door de verschillende werknemersorganisaties digitaal (via download) ontvangen;
  • via upload de ontvangen klachten en intrekkingen van kandidaturen naar de betrokken vakbond verzenden.

  U kan zich hier aanmelden op de “webapplicatie sociale verkiezingen 2024” .

  Het aanmelden op de webapplicatie gebeurt, net als bij de sociale verkiezingen 2020, via eID. Eenmaal aangemeld op de applicatie zal de persoon die verantwoordelijk is voor sociale verkiezingen binnen het bedrijf, het (de) dossier(s) aan zichzelf kunnen toekennen. De dossiers kunnen opgezocht worden aan de hand van het ondernemingsnummer van de juridische entiteit. Één of meerdere personen binnen een technische bedrijfseenheid kunnen zich aanmelden op de applicatie en dossiers aan zichzelf toekennen. Eenmaal u uw dossiers hebt toegekend, kan u aan de slag met de verdere procedure van de sociale verkiezingen.

  U kan zelf via de applicatie de creatie van nieuwe dossiers aanvragen, bv. wanneer u voor het eerst de verkiezingsprocedure voor een CPBW of OR moet opstarten.

  Ondervindt u problemen met de webapplicatie?

  U wordt hier geïnformeerd indien de webapplicatie wegens technische redenen niet toegankelijk is.

  U kan ons ook altijd telefonisch (02/233.43.00) en via mail (sociale.verkiezingen@werk.belgie.be ) verwittigen indien u problemen met de webapplicatie ondervindt.

  U wenst geen gebruik te maken van de webapplicatie?

  Hou er dan rekening mee dat de wettelijk verplichte documenten voor elke fase per post naar de verschillende representatieve werknemers en kaderledenorganisaties verstuurd moeten worden. Elk document moet afzonderlijk naar elke vertegenwoordigende organisatie verstuurd worden.

  Ook de statistieken van de verkiezingen worden dan via post naar de FOD Werk verstuurd.

  Als u geen gebruik wenst te maken van de webapplicatie van de FOD, neem dan contact op met het team sociale verkiezingen