Definitieve resultaten sociale verkiezingen 2020

Op deze pagina

  Zoals bij de vorige sociale verkiezingen is een begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB), de representatieve organisatie van het kaderpersoneel (NCK), de representatieve werkgeversorganisatie (VBO), de Unie van de socialprofitondernemingen (UNISOC) en leden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, geregeld samengekomen tijdens en na de verkiezingsperiode van 16 tot 29 november 2020.  

  Het begeleidingscomité heeft beslist om de resultaten van de sociale verkiezingen op 19 maart 2021 te valideren om op die manier het maximum aan verbeterde resultaten te kunnen verwerken.  

  De in deze brochure verrekende resultaten dekken ongeveer 97% van de verwachte resultaten en hebben betrekking op 3971procedures voor ondernemingsraden en 7136 procedures voor comités voor preventie en bescherming op het werk. Bij de 3971 procedures ondernemingsraden moeten nog eens 1235 ondernemingsraden geteld worden, waar de verkozenen voor het comité de mandaten uitoefenen.

  De definitieve resultaten van vorige sociale verkiezingen zijn beschikbaar op aanvraag (sociale.verkiezingen@werk.belgie.be)

  De brochure met de definitieve Resultaten Sociale verkiezingen 2020 : 

  Inleiding (PDF, 462.29 KB)

  Grafieken (PDF, 482.2 KB)

  Tabellen  (PDF, 19.81 MB)