Brochure sociale verkiezingen 2024

Op deze pagina

    De brochure (PDF, 1.48 MB) betreffende de sociale verkiezingen van 2024, voor de hernieuwing en oprichting van ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, is beschikbaar.

    De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de inspraakorganen binnen de ondernemingen vinden plaats van 13 tot 26 mei 2024.

    De verkiezingsprocedure die eindigt met de daadwerkelijke verkiezingen beslaat een periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden doorlopen.

    Deze brochure (PDF, 1.48 MB) verduidelijkt de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure en enkele bijhorende begrippen. 

    Deze brochure is enkel digitaal beschikbaar. Een Franse versie is ook beschikbaar.