Vergoeding van de werknemer

Op deze pagina

    Werknemers die educatief verlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot 2.760 euro bruto per maand. (Bedrag geldig vanaf 1 september 2013).

    De werkgever kan het bedrag van je loon voor de uren educatief verlof, beperken tot dit begrensd bedrag.

    Als je op het werk afwezig blijft en ten onrechte het voordeel van het recht op betaald educatief verlof inroept, kan je voor die afwezigheid de uitbetaling van je normale loon niet eisen (verlof genomen na de datum van het laatste examen, of voor een opleiding die niet voorzien is in het toepassingsgebied van de wet of in een periode dat je geschorst bent wegens een te grote onwettige afwezigheid). Wanneer je bedrog pleegt en dit pas vastgesteld wordt nadat je het normale loon reeds hebt ontvangen, kan de werkgever er de terugbetaling van eisen.