Bescherming tegen ontslag

Op deze pagina

    De werkgever mag je niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop de aanvraag om betaald educatief verlof te genieten, is ingediend en dit tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan die aanvraag. De werkgever dient te bewijzen dat zodanige redenen voorhanden zijn.

    Wanneer de aangevoerde redenen niet vreemd zijn aan de aanvraag of wanneer er geen redenen zijn aangevoerd, moet de werkgever je een vergoeding betalen gelijk aan drie maanden loon bovenop de vergoedingen voor het verbreken van de arbeidsovereenkomst.