Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - verloren arbeidsuren

Op deze pagina

  Het recht op gewaarborgd dagloon geldt in de volgende drie gevallen.

  • Een werknemer die zich normaal naar zijn werk begeeft maar te laat of helemaal niet op de plaats van het werk aankomt. De vertraging of afwezigheid moet te wijten zijn aan een oorzaak die hem overkomt op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.
    

   Voorbeelden:  slechte weersomstandigheden die het verkeer verhinderen, zoals ijzel, mist, sneeuw …; een treinvertraging; een staking van het openbaar vervoer die plotseling uitbreekt; …

  • Een werknemer die zich normaal naar zijn werk heeft begeven, maar, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil het werk niet kan beginnen, of de begonnen arbeid niet kan voortzetten.
    

   Voorbeelden:  de slechte weersomstandigheden of technische stoornissen, zoals machinepech, die de aanvang of het verder zetten van het werk onmogelijk maken; een geval van overmacht, zoals een brand of een overstroming op de werkplaats, dat de arbeidsovereenkomst schorst; arbeidsongeschiktheid die optreedt in de loop van de werkdag ten gevolge van een ongeval of van een ziekte; …

  • Een werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden om bij volmacht te stemmen, en van het werk afwezig is gedurende de tijd die nodig is om zijn kiesplicht te vervullen op Belgisch grondgebied.