Toezicht en sancties

Op deze pagina

    De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg oefent de controle uit op het naleven van de jongerenverplichting.

    Werkgevers die deze verplichting niet naleven moeten een compenserende vergoeding betalen van 75 EUR, vermenigvuldigd met (1) het aantal dagen dat ze in inbreuk zijn, en (2) het aantal werknemers waarover het gaat (d.w.z. het aantal niet-aangeworven jongeren of het aantal werknemers dat werd ontslagen ter compensatie van de aanwerving van jongeren).