Sectorale doelgroepverminderingen

Op deze pagina

  Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd geworden voor het toekennen van de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die vastgesteld worden "in functie van de eigen kenmerken van de werknemers".

  De federale overheid is echter bevoegd gebleven voor de algemene vermindering van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid en voor de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die vastgesteld worden "in functie van de eigen kenmerken van de werkgever of de activiteitensector".

  De sectorale doelgroepverminderingen bestaan uit een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de Sociale Zekerheid en worden toegekend via de driemaandelijkse DmfA-aangiften.  U kunt dus ook in de onderrichtingen aan de werkgevers informatie terugvinden over deze verminderingen van werkgeversbijdragen.  De onderrichtingen zijn te vinden via de website van de RSZ (www.rsz.be).

  Momenteel zijn er drie sectorale doelgroepverminderingen onder de bevoegdheid van de federale overheid:

  In afwijking van de algemene regel, zijn de gewesten wel bevoegd voor het instellen van sectorale doelgroepverminderingen voor:

  • de bagger- en sleepvaart sector en de koopvaardij;
  • de sector van de sociale economie;
  • onthaalouders;
  • huispersoneel;
  • kunstenaars.

  Voor deze vijf sectorale doelgroepverminderingen is het wel nog steeds de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die bevoegd is voor de toekenning van deze bijdrageverminderingen.  De bijzondere wet bepaalt immers dat deze instellingen de enige administratieve en technische operatoren zijn.

  U zult dus ook in de onderrichtingen aan de werkgevers informatie terugvinden over deze verminderingen van werkgeversbijdragen.  De onderrichtingen zijn te vinden via de website van de RSZ (www.rsz.be). Ook op de websites van de verschillende bevoegde gewestoverheden kunt u meer informatie terugvinden.