Mogelijke vrijstellingen inzake jongerenverplichting

Op deze pagina

  De mogelijke vrijstellingen vallen uiteen in twee categorieën:

  • administratief-technische vrijstellingen, waarbij het jongerenquotum behouden blijft;
  • reële vrijstellingen, waarbij het jongerenquotum daalt of wegvalt.

  De administratief-technische vrijstellingen hebben als doel aan individuele werkgevers ("juridische entiteiten") in bijzondere situaties de mogelijkheid geven om op een alternatieve, soepelere manier hun jongerenverplichting na te leven.
  Er wordt geen echte vrijstelling verleend: het jongerenquotum dat de betrokken werkgevers moeten realiseren blijft hetzelfde.  Voor de administratieve opvolging van hun verplichting, zowel in het kader van het startbanenstelsel in se als eventueel in het kader van de toekenning van de doelgroepvermindering "jonge werknemers" worden zij beschouwd als zijnde vrijgesteld, dus in orde.

  De reële vrijstellingen hebben als doel individuele werkgevers in bijzondere situaties ofwel volledig te ontslaan van hun jongerenverplichting, ofwel de toelating te geven om slechts een deel van hun jongerenquotum te realiseren.

  Dit zijn de mogelijke vrijstellingen: