Sociale bevoegdheden

Op deze pagina

  Werkgelegenheid en arbeidsorganisatie 

  • Informatie inzake tewerkstelling 
  • Informatie inzake de tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) 
  • Informatie betreffende de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement 
  • Personeelsbeleid 
  • Verslag woon- werkverkeer 
  • Werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers 
  • Maatregelen ter ontwikkeling van de geest van samenwerking 
  • Beroepskwalificaties 
  • Telewerk en thuiswerk 
  • Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen conventioneel « brugpensioen »)  
  • Beroepsopleiding en –omscholing 
  • Jaarlijks opleidingsplan
  • Tijdskrediet 
  • Outplacement 
  • Vrijstellingen inzake jongerenverplichting 
  • Het beheer van maatschappelijke werken 
  • De criteria van afdanking en wederaanwerving    
  • Tewerkstelling Bekwame Helpers 

  Arbeidsvoorwaarden en verloning  

  • Laattijdige betalingen 
  • Nachtarbeid 
  • Gelijke kansen en loonkloof 
  • Preventief alcoholbeleid 
  • Tijdelijke werkloosheid 
  • Uitzendarbeid 
  • Terbeschikkingstelling van werknemers 
  • Remuneratiebeleid van bestuurders en leidinggevenden 
  • Stress 
  • Onthaal 
  • Betaald educatief verlof 
  • Jaarlijkse vakantie 
  • Feestdagen 
  • Arbeidsreglement 
  • Aanvullende pensioenen 
  • Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van vennootschappen 

  Privacy, melding en nieuwe technologieën 

  • De invoering van nieuwe technologieën 
  • Camerabewaking 
  • Controle op de elektronische online communicatiegegevens 
  • Diefstalpreventie en uitgangscontroles 
  • Klokkenluiders    

  Gebeurtenissen of beslissingen die de arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden zouden kunnen wijzigen 

  • Belangrijke structuurwijzigingen (cao nr. 9 & Richtlijn 2002/14) 
  • Collectief ontslag 
  • Sluiting van onderneming 
  • Continuïteit van ondernemingen en overdracht onder gerechtelijk gezag 
  • Faillissement   

  De uitoefening van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

  Toezichthoudende bevoegdheden