Informatie en consultatie in ondernemingen met een transnationale structuur

Op deze pagina

    Ondernemingen opereren hoe langer hoe minder in een puur Belgische context. Multinationale ondernemingen en aanvoerlijnen uit andere landen zijn kenmerkend in deze geglobaliseerde wereld. Inspraak van werknemers kan niet achter blijven en vindt plaats op het internationale niveau.

    De Europese ondernemingsraad groepeert de werknemers in een overlegorgaan waar de werknemers geïnformeerd en geconsulteerd worden.
    De Europese vennootschap voorziet in de rol van werknemers die verder gaat dan informatie en raadpleging maar tevens ruimte laat voor medezeggenschap en invloeduitoefening op ondernemingsbeslissingen.
    Tot slot is er medezeggenschap voor werknemers in de vennootschap die ontstaat uit grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting van vennootschappen.