Hoe hou je contact met collega's als je telewerkt?

Om het welzijn van telewerkers te optimaliseren en te voorkomen dat de telewerker geïsoleerd raakt van de rest van de arbeidsgemeenschap in de onderneming, verdient het in principe aanbeveling te voorzien in de mogelijkheid voor de telewerker om regelmatig zijn collega’s te ontmoeten. De voordelen van telewerk zijn namelijk vooral merkbaar wanneer de werknemer telewerk combineert met kantoorwerk (2 of 3 dagen per week).

Artikel 8, §3 van cao nr. 85, evenals artikel 15 van cao nr. 149 geven concreet gestalte aan deze principes door aan te geven dat de werkgever passende maatregelen moet nemen om de verbondenheid van de telewerkers met collega's en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare telewerkers. In dit verband kan de werkgever wekelijkse terugkeermomenten inplannen.

Als bijkomend alternatief is het raadzaam om minstens informele contactmomenten te (blijven) organiseren met virtuele middelen (coffeetalks, andere ontspanningsmomenten).