Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Gepubliceerd op

Het aantal Coronabesmettingen kent een sterke stijging in ons land en in de rest van Europa. Als werkgever heeft u er alle baat bij om voldoende preventiemaatregelen te nemen op de werkvloer. Zo kunt u  de verspreiding van het virus onder uw medewerkers voorkomen. 

Welke maatregelen neemt u best wanneer u als werkgever geconfronteerd wordt met een werknemer die symptomen vertoont die wijzen op een besmetting met het Coronavirus?

Maatregelen ten aanzien van een zieke werknemer

Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer echter de enige mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit naar huis de principes van nies- en hoestetiquette strikt toe te passen en voor het vertrek de handen te wassen met water en zeep.

Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht heeft om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u moet handelen af van de medische toestand van de werknemer:

  • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen.
  • Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de hierboven vermelde aanbevelingen.

Maatregelen ten aanzien van uw andere werknemers

Om te voorkomen dat een werknemer die ziek wordt op het werk andere werknemers besmet, neemt u best de volgende maatregelen:

  • Voorzie indien mogelijk een lokaal waarin de zieke persoon kan afgezonderd worden wanneer hij of zij niet onmiddellijk zelf naar huis kan vertrekken.
  • Indien u op het werk over mondmaskers beschikt, dan is het aan te raden om de zieke werknemer een mondmasker te laten opzetten nadat hij zijn handen heeft gewassen of ontsmet. Als er geen mondmaskers zijn, kan men aan de werknemer vragen om zijn mond en neus af te dekken met een doek of een sjaal.
  • Wijs uw werknemer uitdrukkelijk op de principes van een goede nies- en hoesthygiëne en vraag hem vóór het transport zijn of haar handen te wassen.
  • Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen…) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door alle courant gebruikte ontsmettingsmiddelen.

Bekijk ons sensibiliseringsfilmpje:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/rkhywuA59T0

Er werd een affiche gemaakt met tips om veilig te werken: download ze, druk ze af en hang ze op op je werkplek! Zo help je mee aan een veilige werkomgeving. Affiche: Ga naar huis als je ziek bent. (PDF, 60.29 KB)

Meer informatie

 

Heeft u nog vragen over deze maatregelen, neem dan contact op met:

  • In de eerste plaats de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
  • In de tweede plaats de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.