Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina

  Inleiding 

  De wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie heeft tot doel om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers te verbeteren.  

  Deze wet omvat drie grote onderdelen:  

  • zij waarborgt het recht op informatie betreffende bepaalde essentiële arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de privé- en openbare sector (met inbegrip van de statutaire ambtenaren); 

  • zij creëert een aantal nieuwe rechten of breidt de bestaande rechten uit voor de werknemers van de privésector en voor de contractuelen van de overheidssector; 

  • zij voert een aantal nieuwe strafrechtelijke sancties in in het Sociaal Strafwetboek. 

  Informatie  

  De werkgever moet een aantal individuele en collectieve gegevens verstrekken over de "belangrijkste aspecten" van de arbeidsrelatie. 

  Rechten 

  De ingevoerde of uitgebreide rechten zijn de volgende:  

  Bescherming tegen ongunstige behandeling en ontslag  

  De wet voorziet in een bescherming tegen ongunstige behandeling voor een werknemer die klacht heeft ingediend tegen zijn werkgever of die een procedure heeft opgestart om de rechten te doen gelden waarin voorzien is door de wet. 

  Bovendien wordt eveneens voorzien in een bescherming tegen ontslag voor de werknemers die gebruik hebben gemaakt van de rechten waarin voorzien is in de wet. 

  Sancties 

  De niet-naleving van bepaalde verplichtingen die door de wet zijn voorgeschreven wordt bestraft (inbreuken - Sociaal Strafwetboek).