Havenarbeid

Op deze pagina

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg staat in voor de erkenning van havenarbeiders met als doel de (arbeids)veiligheid te waarborgen. De veiligheid kan immers enkel gegarandeerd worden als er voldoende erkende havenarbeiders zijn om het werk uit te voeren.

  Een havenarbeider die erkend wil worden, moet daarbij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Van goed gedrag en zeden zijn;
  2. Medisch geschikt zijn;
  3. Geslaagd zijn in de psychotechnische proeven;    
  4. Minimum 18 jaar zijn;
  5. Voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan;
  6. Gedurende drie weken de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van de vakbekwaamheid hebben gevolgd, en geslaagd zijn voor de eindproef;
  7. De laatste vijf jaar niet het voorwerp zijn geweest van een maatregel van intrekking van de erkenning van havenarbeider (of een maatregel die hiermee wordt gelijkgesteld);
  8. Beschikken over een schriftelijke arbeidsovereenkomst op het moment van erkenning voor havenarbeiders die niet worden opgenomen in de pool.

  Een havenarbeider wordt bij zijn erkenning opgenomen in de pool of wordt erkend met het oog op een tewerkstelling bij één werkgever.

  Op basis van de beschikbare gegevens en toegezonden informatie is bij beslissing van de bevoegde ambtenaren vastgesteld dat er momenteel een behoefte aan arbeidskrachten is in het volgende havengebied:

  • Antwerpen

  Het aanvraagformulier voor een erkenning als havenarbeider kan opgevraagd worden via coa@werk.belgie.be. Een aanvraagformulier om opgenomen te worden in de pool van een havengebied kan ook worden opgevraagd via dit e-mailadres.

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg staat evenwel enkel in voor de beslissing tot erkenning als havenarbeider vanuit het veiligheidsperspectief en niet voor het behalen van de nodige attesten om een erkenningsaanvraag te kunnen doen. Het gaat dan bv. om het attest van medische geschiktheid, het slagen voor veiligheidsopleiding en de organisatie van psychotechnische proeven. Het is dan ook aangewezen om zich in eerste instantie verder te informeren over het beroep of tewerkstelling als havenarbeider. Hiervoor kan u contact opnemen met één van de volgende organisaties:

  • De werkgeversorganisaties in de havens;
  • De bevoegde gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem);
  • De vakorganisaties;
  • De opleidingsinstellingen.