Sociale documenten

Op deze pagina

  Types en modellen van sociale documenten

  Onder sociale documenten wordt onder meer verstaan:

  • het algemeen personeelsregister
  • de individuele rekening
  • het aanwezigheidsregister
  • de overeenkomst voor tewerkstelling als student
  • de overeenkomst voor huisarbeid
  • de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid
  • de beroepsinlevingsovereenkomst

  Personen die de sociale documenten moeten opmaken, bijhouden en bewaren

  De werkgevers, de met werkgevers gelijkgestelde personen en de personen die leerlingen tewerkstellen, moeten de sociale documenten opmaken en bijhouden.

  Voor het bijhouden en bewaren van de sociale documenten bestaan er wettelijke bepalingen. Daarin worden onder meer de gegevens vastgelegd die in deze documenten moeten vermeld worden.

  Onder bijhouden wordt verstaan: het inschrijven van de vermeldingen in de sociale documenten en het opbergen ervan buiten de periode van bewaren, met aangifte op het document van eventueel gebruikte afkortingen en codes.

  Onder het bewaren van sociale documenten wordt verstaan: het opbergen ervan tijdens een bepaalde periode na afloop van de periode van het bijhouden. Het algemeen personeelsregister, het speciale personeelsregister en de individuele rekening maken deel uit van de sociale documenten die moeten bewaard worden. Zij mogen onder om het even welke vorm bewaard worden, op voorwaarde dat de kopies leesbaar zijn en dat de reproductievorm een efficiënt toezicht toelaat.