Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - Oorzaken van schorsing in hoofde van de werkgever

Op deze pagina

    Coronavirus

    Voor de maatregelen in het kader van het coronavirus, lees:

    In geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken, alsook in geval van technische stoornis  of slecht weer, heeft de werkgever de mogelijkheid om beroep te doen op maatregelen die hem toelaten  de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van zijn werknemers te schorsen of hun prestaties te verminderen. 

    Oorzaken van schorsing eigen aan de arbeidsovereenkomst voor werklieden  

    Oorzaken van schorsing eigen aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden