Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - Gemeenschappelijke oorzaken - Overmacht

Op deze pagina

    Coronavirus

    Voor de maatregelen in het kader van het coronavirus, lees:

    Door overmacht ontstane gebeurtenissen waarvan de uitwerking tijdelijk is, schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bij definitieve uitwerking daarentegen zal overmacht een einde maken aan de arbeidsovereenkomst

    Gedurende de periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ten gevolge van een door overmacht ontstane gebeurtenis, ontvangt de werknemer niet zijn normaal loon. In bepaalde gevallen kan hij genieten van een uitkering die onder meer ten laste is van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor zover de werknemer voldoet aan bepaalde voorwaarden.