Lijst van de sectorale stelsels voor de werklieden

Op deze pagina

  (Laatste update : 12 mei 2022)

  Door op de onderlijnde nummers van de paritaire comités te klikken, kan u de lijst van de koninklijke besluiten, geordend per paritair comité, raadplegen, in pdf-formaat. 

  Lijsten per sector van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst toelaat, of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid 

  PS 102 (PDF, 333.61 KB)
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET GROEFBEDRIJF
  PC 104 (PDF, 15.22 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE IJZERNIJVERHEID
  PC 106  (PDF, 325.41 KB)
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET CEMENTBEDRIJF
  PC 109  (PDF, 354.61 KB)
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF
  PC 110 (PDF, 467.15 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING
  PC 111  (PDF, 512.75 KB)
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW
  PC 113 (PDF, 329.09 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF
  PC 114  (PDF, 381.53 KB)
    
  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ
  PC 120  (PDF, 478.18 KB)
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID
  PC 124 (PDF, 13.67 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
  PC 126 (PDF, 462.45 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING
  PC 127 (PDF, 14.76 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN
  PC 128 (PDF, 424.76 KB) 
    
  PARITAIR COMITE VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN
  PC 130 (PDF, 225.64 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF
  PC 136 (PDF, 15.01 KB)
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING
  PC 140 (PDF, 13.45 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
  PC 149 (PDF, 14.86 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR DE SECTORS DIE AAN DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW VERWANT ZIJN
  PC 301 (PDF, 15.86 KB) 
   
  PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF

  PC 324 (PDF, 340.78 KB) 

   

  PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL