Schorsing van de arbeidsovereenkomst - werkloosheid wegens technische stoornis

Op deze pagina

    De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan geschorst worden in geval van technische stoornis in de onderneming (bijvoorbeeld een machinepanne).

    Tijdens een periode van 7 dagen te rekenen vanaf de datum van de technische stoornis, behoudt de werkman zijn recht op zijn normale loon. Indien de arbeidsovereenkomst geschorst blijft na deze 7 dagen, ontvangt de werkman een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA voor zover hij voldoet aan de voorwaarden voorzien door de werkloosheidsreglementering.

    Sinds 1 januari 2012, heeft de werkman recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 euro per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt omwille van schorsing van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst wegens technische stoornis.

    De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.