Bevoegde openbare instellingen

Op deze pagina

  Op federaal niveau

  De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

  Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
  Fax 02/233.48.21
  e-mail : ajs@werk.belgie.be 

  Bevoegdheid : arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen

  Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
  Fax 02/233.40.77
  e-mail : coa@werk.belgie.be 
  Bevoegdheid : collectieve arbeidsovereenkomsten, brugpensioen

  Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
  Fax 02/233.48.29
  e-mail : tsw@werk.belgie.be 

  Bevoegdheid : toezicht op de naleving van de wetgeving

  Op gewestelijk en gewestelijk niveau

  Bevoegheid : plaatsing van werknemers, tewerkstellingscellen, beroepsopleiding

  Het Vlaams Gewest

  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  Administratie Werkgelegenheid
  Fax 02/553.43.90
  e-mail : werkgelegenheid@vlaanderen.be 
  Website : https://www.vlaanderen.be

  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
  Fax 02/506.15.90
  Website:http://www.vdab.be 

  Het Waals Gewest

  Le Ministère de la Région wallonne (Direction de l'Emploi)
  Fax : 081/33.43.22
  e-mail : Emploi@mrw.wallonie.be 
  Website : https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-economie-emploi-recherche

  L' Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)
  Fax : 071/23.06.71
  Website : http://www.leforem.be 

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Administratie Economie en Werkgelegenheid)
  Fax : 02/204.15.25
  Website : http://werk-economie-emploi.brussels/ 

  ACTIRIS
  Fax : 02/511.30.52
  Website : http://www.actiris.be 

  Op internationaal niveau

  Europese Unie
  Website : https://europa.eu/european-union/index_nl
  Bevoegdheid : informatie en raadpleging, staatssteun

  Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EMCC - The European Monitoring Centre on Change)
  Website : https://www.eurofound.europa.eu/nl/observatories/emcc 
  Bevoegdheid : studies en lijst van voornaamste Europese ondernemingen in herstructurering

  Internationale Arbeidsorganisatie
  Website : http://www.ilo.org 
  Bevoegdheid : gedragscode

  Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking Website : http://www.oecd.org 
  Bevoegdheid : gedragscode