Terug aan het werk na een ontslag

Op deze pagina

  Outplacement

  Uw werkgever besluit u te ontslagen.

  Ontslagen worden is voor niemand aangenaam. De betrokken persoon bevindt zich van de ene dag op de andere zonder zijn of haar dagelijkse houvast en valt ten prooi aan een reeks van onzekerheden. Zowel professioneel als persoonlijk is het moeilijk om dit te aanvaarden. Om dit te boven te komen, bestaat er outplacement. Outplacement zorgt voor een persoonlijke begeleiding van de ontslagen werknemer. Het laat toe om de balans op te maken van zijn uw carrière en om van dat punt op basis van de verworven competenties, eventuele lacunes en professionele toekomstperspectieven verder te gaan.

  Outplacement moet aangeboden worden door de werkgever aan iedere ontslagen werknemer van 45 jaar of ouder. Indien de werkgever deze verplichting niet nakomt, kan de ontslagen werknemer, nadat hij eerst de werkgever in gebreke heeft gesteld, een outplacement krijgen ten laste van de RVA. Hij ontvangt dan binnen bepaalde voorwaarden een outplacementcheque.

  U vindt meer informatie over outplacement in het thema Arbeidsovereenkomsten > Outplacement.

  Tewerkstellingscellen bij collectief ontslag

  In uw bedrijf wordt een collectief ontslag uitgevoerd en u hoopt toch snel een nieuwe job te vinden.

  We leven in een sterk veranderlijke wereld. De tijd dat een werknemer als tiener begon bij een onderneming en daar bleef tot aan zijn pensioen, is voorbij. Bedrijven splitsen, fusioneren, sluiten of gaan failliet. Nieuwe technologieën komen op, oudere verdwijnen. Herstructureringen zijn aan de orde van de dag en in vele gevallen zijn de oudere werknemers daarbij het eerste slachtoffer. Nuttige ervaring gaat zo verloren.

  Een onderneming die overgaat tot collectief ontslag moet een tewerkstellingscel oprichten. In de tewerkstellingscel wordt outplacement aangeboden. Deze begeleiding moet het de werknemer toelaten om gemakkelijker een nieuwe job te vinden.

  Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moeten zich inschrijven, werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en uitzendkrachten kunnen zich inschrijven. Wie minstens 45 jaar is, moet ingeschreven zijn in de tewerkstellingscel gedurende zes maanden. In die periode ontvangt de werknemer een inschakelingsvergoeding. Deze is gelijk aan het lopend brutoloon. De inschakelingsvergoeding vervangt wel geheel of gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding.

  Wie zich inschrijft in een tewerkstellingscel krijgt ook een herstructureringskaart. Die kaart biedt een aantal voordelen indien de betrokkene opnieuw aan de slag gaat. Zo ontvangt de werknemer bij werkhervatting een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid gedurende maximaal negen maanden. De nieuwe werkgever krijgt een vermindering van de werkgeversbijdragen die hij voor die werknemer betaalt en dit gedurende vijf jaar. De nieuwe werkgever haalt op deze manier een brok ervaring in huis en het is nog goedkoper ook. Aan deze voordelen is wel de voorwaarde gebonden dat het brutoloon van de werknemer niet hoger mag zijn dan 4.000 €.

  De werkgever die opleidingen of arbeidsbegeleidingen aanbiedt aan werklozen en die zich engageert om een werknemer die het slachtoffer is van een herstructurering aan te werven als opleider of begeleider heeft recht op een activering van de werkloosheidsuitkering van 1.100 € gedurende 24 maanden. Een overeenkomst dient gesloten te worden tussen de werkgever en de Minister van Werk. Deze maatregel is geldig tot 31 december 2011.

  Ook de herstructurerende werkgever heeft er baat bij dat zijn ex-werknemers het werk hervatten. Hij krijgt dan een hoger deel van de outplacementkosten, die hij maakt, terugbetaald.

  U vindt meer informatie over tewerkstellingscellen in het thema Werkgelegenheidsmaatregelen > Oudere werknemers > Actief beheer bij herstructurering > Actief beheer herstructurering.