Aan de slag blijven

Op deze pagina

  Overstappremie

  Met de tijd kunnen we moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van ons werk. Zeker wanneer dit werk als “zwaar” gedefinieerd kan worden. Het wordt allemaal minder evident, het lichaam en de geest zijn sneller moe en de tijd om te recupereren neemt toe. Dit kan negatieve gevolgen teweeg brengen in het professionele en privé leven.

  De werknemer die op eigen initiatief overgaat van zwaar werk naar lichter werk bij dezelfde werkgever en die hierdoor een verlies in zijn of haar inkomen lijdt, kan aanspraak maken op een premie van de RVA om deze transitie te ondersteunen. Het bedrag en de duur van deze premie neemt toe naargelang de leeftijd van de werknemer.

  U vindt meer informatie over de overstappremie in het thema Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Oudere werknemers > Aanpassing van werkomstandigheden/werktijden > Premie bij overstap naar lichter werk voor 50-plussers.

  Het tijdskrediet

  U wilt wat meer vrije tijd maar toch nog actief blijven.

  De kinderen zijn het huis uit, de hypotheek is afbetaald. Er ontstaat wat financiële ruimte en er is behoefte aan wat meer vrije tijd. Het tijdskrediet laat toe dat de wekelijkse arbeidsduur wordt verminderd zonder dat het inkomen daar al te veel onder lijdt.

  Het stelsel van tijdskrediet laat de werknemers toe om gedurende een aantal jaren volledig de arbeid te onderbreken, halftijds te werken of de arbeidsduur met een vijfde te verminderen. De werknemer krijgt een onderbrekingsuitkering uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Tijdskrediet staat open voor alle leeftijden, maar voor werknemers van minstens vijftig jaar zijn de mogelijkheden uitgebreider. Zo kan men tijdskrediet opnemen tot aan het pensioen en ligt de onderbrekingsuitkering hoger. In het kader van het tijdskrediet kan de arbeidsduur verminderd worden met een vijfde of met de helft. Wel is een anciënniteit van 20 jaar als loontrekkende vereist en in principe drie jaar anciënniteit bij de werkgever (al kan hiervan worden afgeweken).

  Voorbeeld a

  Alain is 55 jaar en woont alleen. Hij heeft een brutoloon van 2.000 € voor zijn voltijdse job. Als hij voltijds werkt, bedraagt zijn nettoloon 1.366,18 € per maand. Indien hij via tijdskrediet vier vijfden begint te werken, dan daalt zijn nettoloon tot 1.188,94 € per maand. Hij krijgt ook een onderbrekingsuitkering van 164,48 € netto per maand. In totaal verdient hij daardoor slechts 12,76 € (0,93%) minder dan vroeger.

  Voorbeeld b

  Theo is 55 jaar en gehuwd. Hij werkt aan 75% en zijn brutoloon beloopt 1.875 €. Netto is zijn inkomen 1.476,00 € per maand. Hij kan deeltijds tijdskrediet nemen en aldus nog halftijds werken. Zijn nettoloon daalt naar 1.086,62 € maar hij ontvangt een onderbrekingsvergoeding van 293,43 €. Zijn totale netto-inkomen daalt aldus slechts met 95,95 € (6,50%) per maand.

  Hebt u geen anciënniteit als loontrekkende gedurende 20 jaar? Ook dan is tijdskrediet nog steeds mogelijk. De onderbrekingsuitkeringen liggen dan wel lager en ook is het tijdskrediet dan beperkt in de tijd.

  U vindt meer informatie over het tijdskrediet in het thema Verloven > Tijdskrediet en vermindering arbeidsprestaties.

  Dienstencheques

  U wenst uw werk- en privé-leven beter te combineren.

  Het combineren van een voltijdse job en de gezinstaken kan zwaar doorwegen. Het is geen evidentie en een reden, vooral voor vrouwen, om deeltijds te gaan werken. Het systeem van de dienstencheques biedt nochtans een uitweg. Via dit stelsel kan u op legale wijze huishoudelijke taken laten uitvoeren. Heel wat huishoudelijke taken zijn toegelaten: schoonmaken, wassen, strijken, kleine naaiwerken en bereiden van maaltijden. Ook boodschappen zijn mogelijk en voor uw strijk kunt u terecht in strijkateliers. De kostprijs valt best mee. Een dienstencheque kost 7,50 €. Voor elk gepresteerd uur betaalt u één dienstencheque. Er is trouwens ook een fiscaal voordeel aan verbonden onder de vorm van een belastingsaftrek van 30% van de aankoopprijs. De werkelijke kost van een dienstencheque is dus slechts 5,25 €.