Intersectorale en sectorale cao's

Op deze pagina

    Intersectorale cao's worden gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR). De sectorale cao's worden gesloten op het niveau van de paritaire (sub)comités door de representatieve organisaties die erin vertegenwoordigd zijn. De sector-cao's kunnen opgesteld worden aan de hand van het model van sector-cao (DOCX, 20.07 KB) (dat ook beschikbaar is in het tabblad "documentatie").

    Meer algemene informatie over de (inter)sectorale cao kan je terugvinden in het luik "inhoud" bij het thema collectieve arbeidsovereenkomsten

    Alle sectorale cao’s, geregistreerd door de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen na 1 januari 1999, worden onmiddellijk na hun registratie gepubliceerd op deze site. Je kan ze raadplegen of afdrukken via de module "CAO zoeken"

    Daarnaast kan je in het luik "nieuwe en recent verbeterde cao's" een overzicht raadplegen van de recent gepubliceerde of aangepaste (n.a.v. materiële fouten die optraden bij de redactie) cao's, gerangschikt volgens de week waarin zij geregistreerd werden.  

    De intersectorale collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de Nationale Arbeidsraad.