Nieuwe en recent verbeterde cao's

Hieronder vindt u een overzicht van de recent gepubliceerde cao's, gerangschikt volgens de week waarin zij geregistreerd werden.  Door te klikken op een welbepaalde week kan u de overeenkomsten raadplegen die in die week geregistreerd werden.  De overeenkomsten blijven gedurende vier weken raadpleegbaar in deze rubriek.

Daarnaast worden eveneens de teksten weergegeven die in de vermelde periode verbeterd werden n.a.v. materiële fouten die optraden bij de redactie.

De nieuwe geregistreerde of verbeterde cao's kunnen ook onmiddellijk worden geraadpleegd via het zoekscherm: cao Zoeken.

De pdf-files bevatten de volledige Nederlandstalige en Franstalige teksten van de overeenkomsten.  Deze teksten worden na elkaar of naast elkaar getoond.

De griffie heeft de laatste maanden uitzonderlijk veel neerleggingen ontvangen. Daardoor is het momenteel niet mogelijk om alle dossiers binnen de normale termijnen te verwerken. We doen al het mogelijke om de dossiers zo snel mogelijk te behandelen. Bedankt om onze diensten hierover niet te mailen of bellen zodat we prioriteit kunnen geven aan de verwerking van de dossiers.

De RVA heeft specifieke maatregelen genomen om de periode tussen de ondertekening en de neerlegging van de sectorale cao’s over SWT en landingsbanen te overbruggen. U kan bij hen terecht voor meer informatie daarover.

Bedankt voor uw begrip.