Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen

Op deze pagina

    De Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen heeft een adviserende bevoegdheid. Behalve in dringende gevallen, dient elk ontwerp van koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden aan de Adviesraad te worden voorgelegd.