Nieuws

Filter
 1. Vanaf vandaag tot en met 26 mei is het weer zo ver: in 7402 ondernemingen kunnen de werknemers deelnemen aan het democratisch proces om werknemersafgevaardigden aan te duiden die hen gaan vertegenwoordigen in het Comité voor de preventie en bescherming op het werk en/of in de...

  Gepubliceerd op

 2. Van 13 tot en met 26 mei komen we tot de hoogdag van de sociale democratie en worden in de betrokken ondernemingen sociale verkiezingen georganiseerd. Met het oog op een grote mate van representativiteit van de te verkiezen organen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk...

  Gepubliceerd op

 3. De sociale verkiezingen staan voor de deur en de procedure is gestart. Binnenkort worden de kandidatenlijsten ingediend. De leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moeten representatief zijn voor alle werknemers van de onderneming...

  Gepubliceerd op

 4. ​​​​​​​Woensdag 22 november vond op het kabinet van de Minister van Werk de lottrekking plaats van de nummers voor de kandidatenlijsten van de sociale verkiezingen, in het bijzijn van de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.

  Gepubliceerd op

 5. De verklarende brochure van de FOD WASO over de sociale verkiezingen van 2024 is nu beschikbaar! Net zoals bij de vorige editie stelt de FOD WASO een brochure ter beschikking van de gebruikers waarin de fasen van de verkiezingsprocedure en bepaalde aanverwante begrippen worden...

  Gepubliceerd op

 6. De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren...

  Gepubliceerd op