Nieuws

Filter
 1. In het Belgisch Staatsblad verschijnt vandaag een koninklijk besluit dat het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr. 126) wijzigt. Met deze wijziging wordt het bevoegdheidsgebied van PC 126 uitgebreid tot de bedienden die niet onder...

  Gepubliceerd op

 2. De voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2020 werden vandaag voorgesteld in aanwezigheid van de Minister van Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne, en van vertegenwoordigers van de sociale partners.

  Gepubliceerd op

 3. Op vrijdag 6 november 2020 was de webapplicatie niet toegankelijk wegens algemene netwerkproblemen. Ondernemingen die een document wensten op te laden op vrijdag 6/11/2020, 7/11/2020 en 8/11/2020 kunnen dit nog in de loop van de volgende week 9 t.e.m. 13 november doen.

  Gepubliceerd op

 4. De ingevoerde maatregelen kunnen in veel ondernemingen een gevolg hebben voor het verloop van de procedure sociale verkiezingen. Op dit ogenblik werd er nog geen beslissing genomen over het uitstellen van de sociale verkiezingen.

  Gepubliceerd op

 5. Vrijdag 13 december vond op het kabinet van de Minister van Werk de lottrekking plaats van de nummers voor de kandidatenlijsten van de sociale verkiezingen, in het bijzijn van de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.

  Gepubliceerd op