Nieuws

Filter
 1. De verklarende brochure van de FOD WASO over de sociale verkiezingen van 2024 is nu beschikbaar! Net zoals bij de vorige editie stelt de FOD WASO een brochure ter beschikking van de gebruikers waarin de fasen van de verkiezingsprocedure en bepaalde aanverwante begrippen worden...

  Gepubliceerd op

 2. De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren...

  Gepubliceerd op

 3. ​​​​​​​Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden, die vervolgens worden geïmplementeerd via sectorale cao’s. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren...

  Gepubliceerd op

 4. In het Belgisch Staatsblad verschijnt vandaag een koninklijk besluit dat het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr. 126) wijzigt. Met deze wijziging wordt het bevoegdheidsgebied van PC 126 uitgebreid tot de bedienden die niet onder...

  Gepubliceerd op

 5. De voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2020 werden vandaag voorgesteld in aanwezigheid van de Minister van Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne, en van vertegenwoordigers van de sociale partners.

  Gepubliceerd op