Informatiesessies sociale verkiezingen – 19 oktober (ter plaatse) en 23 oktober (online)

Gepubliceerd op
in

Van 13 tot 26 mei 2024 vinden de sociale verkiezingen plaats. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert infosessies over dit thema op 19 oktober (ter plaatse in Brussel) en 23 oktober (online).

Een doeltreffende organisatie van deze verkiezingen vereist van de ondernemingen een belangrijke inzet van mensen en middelen. Deze inspanningen zijn echter een uitstekende investering op termijn. De sociale verkiezingen zijn immers geen doel op zich maar leiden tot de samenstelling van overlegorganen: de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Daarin kunnen werkgevers- en werknemersafgevaardigden vruchtbaar samenwerken op ondernemingsvlak.

De verkiezingen moeten in de bedrijven georganiseerd worden volgens zeer precieze regels. Tijdens de informatiesessie zal een toelichting gegeven worden bij de wettelijk te volgen procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen. Bijzondere aandacht gaat naar de nieuwigheden binnen de wetgeving sedert 2020.

Daarnaast wordt informatie gegeven over de digitale vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure: modelformulieren, e-box en webapplicatie.

Meer informatie over de sessies zijn te vinden op inschrijvingspagina’s :