De brochure over sociale verkiezingen 2024 is nu beschikbaar

Gepubliceerd op
in

De verklarende brochure van de FOD WASO over de sociale verkiezingen van 2024 is nu beschikbaar! Net zoals bij de vorige editie stelt de FOD WASO een brochure ter beschikking van de gebruikers waarin de fasen van de verkiezingsprocedure en bepaalde aanverwante begrippen worden uitgelegd. 

Meer informatie over de brochure vindt u op de pagina "brochure sociale verkiezingen 2024", of meer in het algemeen over de sociale verkiezingen 2024 op de pagina "sociale verkiezingen 2024".