De ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk: webinar en film

Gepubliceerd op
in

Eind vorig jaar vonden er sociale verkiezingen plaats. De samenstelling aan werknemerszijde van zowel de ondernemingsraad als het comité voor preventie en bescherming op het werk wordt bepaald door die vierjaarlijkse sociale verkiezingen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseerde een webinar over de ondernemingsraad en ontwikkelde een educatieve film over het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De ondernemingsraad (OR) wordt opgericht in ondernemingen vanaf 100 werknemers en hernieuwd in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Dit overlegorgaan richt zich op de economisch-financiële en arbeidsorganisatorische aspecten van de onderneming. Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) wordt opgericht in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Binnen dit overlegorgaan worden voornamelijk de welzijns- en veiligheidsthema’s van de onderneming besproken.

Webinar en filmpjes met getuigenissen over de ondernemingsraad

De FOD gaf een mondelinge toelichting over de werking en de bevoegdheden van de ondernemingsraad tijdens een webinar dat je kan herbekijken. De getuigenissen van werkgeversafgevaardigden en werknemersvertegenwoordigers van ondernemingsraden in verschillende sectoren kan je bekijken op het Youtube-kanaal van de FOD.

Film over het comité voor preventie en bescherming op het werk

De FOD ontwikkelde een educatieve film over de werking van het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Hoe zijn deze overlegcomités ontstaan? Waarom zijn ze opgericht? Hoe werkt een CPBW en wie zijn de mensen die de structuren doen draaien? Deze film geeft het woord aan academici en aan afgevaardigden op de werkvloer zelf, in een groot metaalbedrijf, een woonzorgcentrum, een inpakbedrijf en de gezinszorg. Zij praten over het belang van een preventiebeleid en acties die ze in het CPBW ondernomen hebben om de veiligheid en gezondheid van hun collega’s te verbeteren. Een inspecteur van Toezicht Welzijn op het Werk kadert het geheel en brengt in een notendop de rol van de inspectie.

Deze audiovisuele tool kan in alle sectoren worden gebruikt als educatief instrument voor sensibilisering over de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk.

Bekijk de film op het Youtube-kanaal van de FOD.