De Nationale Arbeidsraad legt sociale verkiezingen vast van 13 tot en met 26 mei 2024

Gepubliceerd op
in

De sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden elke vier jaar plaats tijdens een periode vastgelegd op advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad.

De vorige verkiezingen gingen - omwille van de Covid-crisis op uitgestelde wijze - door in november 2020.

Met het oog op de voorbereiding van de volgende sociale verkiezingen, hebben de sociale partners verenigd in de Nationale Arbeidsraad zich in de loop van het jaar 2022 gebogen over de evaluatie van de bestaande reglementering zoals zij werd toegepast tijdens de sociale verkiezingen van het jaar 2020.

Tot besluit van deze werkzaamheden bracht de Nationale Arbeidsraad op 20 december 2022 advies nr. 2.340 uit  Dit advies legt de volgende sociale verkiezingsperiode vast van 13 tot en met 26 mei 2024.

Verder worden in het advies voorstellen gedaan tot verbetering van de verkiezingsprocedure. Dit advies wordt op instructie van de Minister van Werk omgezet in een ontwerp van wet dat verder de geijkte wetgevende procedure zal doorlopen.

Meer informatie over de sociale verkiezingen 2024 kan u terugvinden onder de rubriek Sociale verkiezingen 2024.