De wetgeving betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2024 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Gepubliceerd op
in

De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024.

De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren, meer bepaald de wet van 5 juni 2023 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2023.

Meer informatie over de sociale verkiezingen 2024 kan u terugvinden onder de rubriek "Sociale verkiezingen 2024".